Villkor

  • Vi ansvarar ej för personliga saker kvarlämnade i bil.

  • Kontrollera och godkänn resultat direkt vid hämtning. Ej efter bilen lämnat verkstad.

  • Vi tvättar 100% handtvätt med nya svampa till varje bil så tar vi inte ansvar för repig för bilar som är mer än två år gammal.

  • Klagomål ska göras direkt på plats innan bilen lämna verkstaden.

  • Om ni har inte fått hjälp skall klagomål göras skriftligt via blankett. läs mer nedan!Klagomål
Börja med att ta prata med personalen som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det som hänt, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.
Klagomål skall göras skriftligt via blankett. Fyll i alla fält i blanketten noggrant.
Klagomål  blanketten